Чудотворната икона на Божията Майка е една от най-почитаните в православния свят. Изобразена е Богородица, леко наклонила глава към лявото си рамо над главата над Младенеца Спасител. Със своята дясна ръка малкият Иисус благославя онези, които Го гледат. Празникът на Казанската икона на Божията Майка се чества два пъти годишно – на 8 юли (21 юли ) и 22 октомври (4 ноември).