Материал череша с рамка от липа. Бухалът е символ на научни знания, любознателност и ум.